Uzm. Psikolog Elif Baybuğa

0(505) 077 1873

EMDR Terapisi

 

Francine Shapıro; 1987 yılında bir keşifte bulunuyor. Bu keşifte olumsuz düşünceler aklından geçtiğinde gözlerinin spontan olarak yatay olarak ileri geri gittiğini fark ediyor. Bundan sonra olumsuz düşünceler ortadan kalkıyor. Bunu tüm olumsuz düşünceler aklından geçtiğinde yapmaya başlıyor.  Başka sıkıntıları olan arkadaşlarında da deniyor. Bazı kişilerin göz kaslarının bunu yapamadığını fark ediyor. Bunu parmağını izleyerek hareket ettirmeyi sağlıyor. Sonrasında Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma olarak adını koyuyor.

1987 EMD çalışmalarına tecavüz, cinsel taciz ve Vietnam gazileri ile klinik çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda teknik, Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak EMDR olarak değiştirilmiştir.

Her başarılı terapi eninde sonunda nörobiyolojik olarak işlenmelidir. 

EMDR tedavisi bellek ağları üzerinde ilerler. EMDR beyinde yalnış işlenmiş, işlevsel olmayan bilginin yeniden düzenlenmesinde, kaygı, korku, travmalar, sınav kaygısı başta olmak üzere ruhsal sıkıntılarda etkili bir terapi teknigidir.  EMDR tekniği uzun soluklu terapiler içinde danışanlarımıza destek ve iyileştirici teknik olduğu gibi sınav kaygısı gibi spesifik sıkıntılarda da kısa sürede ilerleme gösteren bir tekniktir.

İnsula Psikoloji Üsküdar