Uzm. Psikolog Elif Baybuğa

0(505) 077 1873

Psikodrama Nedir?

 

   Psikodrama; Jacopb Moreno tarafından rol kuramı ve sosyometri ile temellendirilmiş, bireysel ve grup psikoterapisi tekniğidir. Birçok terapi tekniğinden farklı olarak içine eylemi, spontaniteyi ve yaratıcılığı koymuştur.

Psikoterapi tekniğinde eylemin olması, söze dökülmeyen bilginin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sözle dile gelen bilginin de doğruluğunu sorgulatmaktadır. Aynı zamanda da yeni keşiflerin hızlı, etkili ve doğru bağlantılarla ortaya çıkmasına aracı olmaktadır.

   Günümüzde yaşamın rutin eylemleri insanların spontanitesi ve yaratıcılığını ortadan kaldırmaktadır. İnsanlar an’da kalamadığı için bir kısır döngünün içine düşmektedir. Psikodrama spontanite ve yaratıcılık zeminiyle insanların kendi gerçeklerini keşfetmelerini, yerine yaratıcı ve spontan bir şeyler (düşünce, duygu, anı, davranış) koymalarını sağlamaktadır.

Sağlıklı insanların da kör noktaları ve düğümleri vardır. Bu düğümler ve kör noktalar eylem, spontanite ve yaratıcılık zemininde psikodrama teknikleri ile kişiye kendi gerçeği hızlı ve etkin bir şekilde içgörü sağlamaktadır.

   Psikodrama, dramatik yöntemlerle gerçeği araştıran bilim olarak da tanımlanabilir. Bu yöntem aynı zamanda; kişiler arası ilişkilerimize bakmamıza ve iç dünyamızla ilgilenmemize aracı olmaktadır.

  Psikodrama bireysel psikoterapi sürecinde de kullanılan bir tekniktir.  Grup içinde kullanılan teknikler bireysel danışmada da kullanılabilir.

   Psikodrama grup terapisi en az sekiz kişilik gruplarda yapılmaktadır. Grup çalışması yaşantı gruplarında iki saat sürmektedir. Grup çalışmaları haftalık, on beş günde bir veya aylık olarak oluşturulabilmektedir. Grup çalışmasına katılmadan önce bireysel bir değerlendirme yapılmaktadır. Gruplar kadınlara yönelik yaşantı grupları, anne atölye çalışmaları, karma yaşantı grupları ve belirli spesifik bir konuda (sınav kaygısı, iş ve eğitim grupları gibi) olabilmektedir.

Psikodrama;

  • Bireyin sağlıklı yönlerini güçlendirmek.
  • Yaşamda an’da kalma ile ilgili sorunlarını aşmak.
  • Yaşamda işlevsel olmayan bağlarını, güçlüklerini ortaya çıkarmak.
  • Yaratıcılığını ve spontanitesini arttırarak problem çözme becerisini arttırmak.
  • Kendi içsel gerçeğinin farkına varmak, görünmeyen yönlerimizin keşfi, kendini tanıma bir diğer kişiyi anlama vb. Birçok konuda destek almak isteyen herkese açık, deneyime dayalı, eylemsel süreci içeren bir terapi tekniğidir.

Psikodrama grup terapisi alanda eğitim almış, psikodramatist veya yardımcı psikodramatistlerin uygulama yapabileceği bir terapi tekniğidir.

   Son olarak Psikodrama temelinde güçlü bir felsefeye dayanır. Psikodrama’nın hedefi, hayatı bir model olarak kullanan bir terapi ortamı yaratmak ve bunu evrensel olan zaman, mekân, gerçeklik ve evrenden başlayarak hayatın bütün ayrıntılarına varıncaya kadar bütün yaşam biçimleriyle bütünleştirmektir.

‘Gerçeğin eylemle keşfi’ olan psikodrama grup terapisinde ve bu bütünleşme sürecinde olmanız dileğiyle

 

 

Elif BAYBUĞA

Psikolog-Psikoterapist

 

 

 

 

İnsula Psikoloji Üsküdar