Uzm. Psikolog Elif Baybuğa

0(505) 077 1873

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile danışmanlığı aslında ilişki terapisidir. Aile bireylerin yaşadıkları travma, çatışma, iletişim güçlükleri, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklar ve aile bireyleri arasındaki kişisel ve kişisel sorunların üstesinden gelmelerine destek olmaktır.

Bu desteği sağlarken aile danışmanı; aile bireylerinin birbirlerini saygı ile dinlemesine, aile içinde farklı bakış açılarından kaynaklanan düşünce ve duyguları anlayış ve farkındalık sağlamaya, duygu ve düşüncelerin açık, samimi bir şekilde ifade edilmesine, aile içinde farklılıkların kabul edilmesi ve beklentilerin dile getirilmesine destek olur.

Aile danışmanlığı ilişki terapisidir. Aile içinde yaşanan sıkıntılar kimlik ve kişilik farklılıkları ve kurdukları ilişki biçimlerindeki kusurlardan kaynaklanır. Kurdukları ilişki biçimleri aile içinde iletişimi ve birbirlerini anlama ve kabulü zorlaştırmaktadır.

Aile Danışmanı; Anne- baba ilişkisi ve iletişim problemleri, anne- baba ile çocuk ilişkileri, çatışmalar, boşanma süreçleri, travmalar (aileden bir ve birkaç kişinin başına gelen kaza, kayıp, taciz, tecavüz gibi) durumlarda hizmet verir. Aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin bunu görmesini sağlamaya çalışır.

Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümüne bir bütün olarak yaklaşmasıdır. Bu nedenle ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır.

Aile danışmanlığında (aile terapisi) seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (Örnek: anneanne, babaanne, dede, teyze, amca vs.) seanslara davet edilir. Bazı durumlarda ise “sorunlu” birey yerine seanslarda ailedeki başka üyeler, çoğunlukla da anne-baba / karı-koca yer alır.

Özetle aile danışmanlığı, rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak üyelerin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.

İnsula Psikoloji Üsküdar